Rhwydwaith Entrepreneuriaid Gymar i GYMAR [English]

Mae Tasglu'r Cymoedd wedi sefydly menter newydd ar gyfer datblygu entrepreneuriaid uchelgeisiol sy’n eisio fynd â'u busnes i'r lefel nesaf.

Mae tyfu cwmni potensial uchel gan llawer o heriau ac, yn rhi aml,  mae arweinwyr yn gweld eu bod yn treulio’n aml o amserau a ddim yn gweithio yn y busnes digon o amser i weithio arno. Bydd y fenter newydd hon yn galluogi grŵp o entrepreneuriaid a ddewiswyd yn ofalus i ddysgu oddi wrth ei gilydd mewn amgylchedd preifat. Ar yr un pryd, bydd cyfranogwyr yn cymryd amser i ddeall arfer gorau'r diwydiant ar gyfer tyfu eu fusnes.

Bydd y digwyddiadau a'r gweithgareddau a drefnir yn cael eu rheoli gan gynghorwyr proffesiynol y sector preifat, Impact Innovation & Winning Pitch, ac y harweinir gan Julie Booth, entrepreneur graddfa-radd profiadol. Bydd siaradwyr gwahodd sydd wedi “bod yno a gwneud hynny” hefyd yn rhoi cipolwg ar eu teithiau twf a'r gwersi a ddysgwyd.

Cynhelir digwyddiadau yn ardal y Cymoedd, unwaith y mis dros y cwrs o un flwyddyn. Bydd grŵp o 8-10 entrepreneuriaid yn ystyried meysydd twf busnes allweddol, pynciau, rhannu profiadau, cyflawni tasgau rhyngweithiol a helpu ei gilydd i gorchfygu’r heriau tyfu.

Er mwyn cael eich derbyn ar y Rhaglen, rhaid i unigolion fod mewn Sefyllfa uwch arweinyddiaeth mewn busnes sefydledig, a bod yn barod i ymrwymo o leiaf 12 diwrnod o'i amser i'r Rhwydwaith.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich hysbysu am y dyddiadau'r sesiynau Gymar i Gymar, er mwyn y gallwch gynllunio'ch amserlen ymlaen llaw.

I lawrlwytho ffurflen datganiad diddordeb ac am fanylion pellach, ewch i:

Rhaid derbyn datganiadau o ddiddordeb cyn 28 Mehefin 2019,
a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn 8 Gorffennaf 2019.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
p2p@impact-innovation.co.uk
neu ffoniwch: 01633 215545

Our Valley logo - Bilingual.png